2

Подбор на хора

Подборът на хора е съвместен процес

След изясняване на цялостната “картина” за Вашите нужди, ние като консултанти, Ви даваме цялата налична информация и Ви консултираме относно:

  • Откъде е най-подходящо за Вашата сфера да бъдат търсени хората;
  • Народопсихология на дадените хора;
  • Език и др.

Следва “намиране” на съответните хора, изпращане към Вас на автобиография, както и кратко клипче с представяне на човека.

Ако бизнесът е специфичен, например позиция “шивач”, изпращаме Ви и клип с уменията на човека.

След одобряване на работника преминаваме към следващата стъпка, а именно подготовка на документите на работника.

 

СЛЕДВАЩА СТЪПКА:

3

Документи