3

Документи и срокове

Всички документи се подготвят от нас

Всички документи, свързани с работникът се изготвят от нас. Преводи и легализации на нужните документи също. Документите, които са необходими с подпис от Вас са няколко, които ние подготвяме и ви ги предоставяме за преглед.

Подаването на документите е също наша работа.

Контактуването с държавните власти могат да се изпълнят от нас.

Всички документи като разрешителни за работа, подготовка и подаване на документи за Виза D, при зааетост над 3 месеца, получаване на разрешително за работа и организиране на транспорт при заетост до 3 месеца и над 3 месеца са от нашата компетенция.

СРОКОВЕ:

За дългосрочни работници, които могат да останат максимум до 3 години, срокът на цялата процедура от започване на подбор до пристигане на работниците от трети страни е около 3-4 месеца, като вариацията е поради процедурата за Виза D, която зависи от държавни институции, където не можем да влияем.

За краткосрочни/сезонни работници от трети страни процедурата е между 2-3 месеца, поради това, че за тях няма изискване за Виза D.

Работниците за дългосрочен престой могат да останат на трудов договор в България за срок до 3години.

СЛЕДВАЩА СТЪПКА:

4

Пристигане на работниците