1

Събиране на информация

Самият процес започва след контакт с нас.

Организираме среща и сваляме цялата нужна информация за подбора на необходимите хора.
Разбираме нуждите Ви, Вас и Вашия бизнес.

Част от нещата, които са ни нужни са:

  • Колко човека;
  • Работно място;
  • Позиция;
  • Работно време;
  • Какви са основните отговорности на работниците?
  • Предпочитания за хора и други.

След събиране на цялата нужна информация Ви изпращаме договор, след подписването му преминаваме към следващата стъпка.

СЛЕДВАЩА СТЪПКА:

2

Подбор на хора