Пристигане и посрещане на работниците от трети страни

Ние организираме пристигането и посрещането на хората
4

Пристигане на работниците

Ние организираме пристигането и посрещането на хората

Работниците от трети страни се превозват от родината им посредством самолет, а ако е от по-близка страна, транспортът може да е и сухопътен.

Разходите по транспорта, еднопосочно, се покриват от работодателя, а ние можем да съдействаме със закупуване, организиране на транспорт, организиране при пристигане и “онбординг” за работниците. С други думи – цялата процедура е организирана от нас, съгласувана с Вас.